Logo LVNT

LVNT

Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten

 Mijn LVNT

Tarieven

De tarieven die de LVNT voor 2023 hanteert zijn als volgt:

Jaarlijkse contributie

De contributie voor zittende leden is voor 2023 vastgesteld op € 488,- per kalenderjaar. Dit is inclusief:

 • Collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheids verzekering à € 59,50
 • Juridische adviesdienst
 • Praktijkvisitatie (1 keer per 5 jaar)
 • Mentorbegeleiding
 • Muurschildje LVNT
 • Licentiecertificaat
 • Rechtsbijstandverzekering
 • Visitatie

Aanvullende kosten aansluiting RBCZ voor 2023 Het lidmaatschap van de koepelvereniging RBCZ voor het hbo-register (inclusief inschrijving in het tuchtrecht register) bedraagt € 55,00 en wordt door de koepel zelf geïnd. Bij aanmelding vanaf 1 april is de bijdrage € 42,50. Vanaf 1 juli is de bijdrage € 30,00 en vanaf 1 oktober € 17,50. Voor het eerste jaar wordt er éénmalig € 45,- inschrijfkosten in rekening gebracht ( Let op: alle RBCZ bedragen zijn exclusief 21% BTW).

SCAG De kosten voor de geschillencommissie SCAG bedragen in 2023 € 33,30 dit is incl. 21% BTW en worden door de LVNT geïnd.

Kosten als je lid wilt worden

 • De kosten van de toelatingsprocedure bedragen € 65,-.[1]
 • Als nieuw lid betaal je éénmalig entreegeld van € 120,-.
 • De contributie voor nieuwe leden is voor 2023 vastgesteld op € 488,- per kalenderjaar. Wat hierbij inbegrepen is, wordt hierboven (bij jaarlijkse contributie) vermeld, inclusief de aanvullende kosten.

Wordt je in het kalenderjaar lid, dan wordt de contributie naar rato verrekend.

 • Studentlidmaatschap Plus De contributie voor het studentlidmaatschap bedraagt € 66,50 per kalenderjaar.
 • Dit is exclusief:
  • Collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor studenten ad € 59,50 per jaar.
  • Kosten geschillencommissie SCAG ad € 24,20 (zie aanvullende kosten).
  • Inschrijving in het studentenregister van de koepelvereniging RBCZ € 30,00 excl. 21% BTW (wordt door de koepel zelf geïnd).
  • eenmalige administratiekosten ad € 65,00.
  De als studentlid betaalde contributie wordt bij lidmaatschap in mindering gebracht op het entreegeld.

[1] Dit bedrag kan niet gerestitueerd worden in geval je verzoek tot toetreding niet wordt gehonoreerd.

Zoek een therapeut

Een therapeut nodig? Zoek er een bij je in de buurt

Zoeken

Contact opnemen met LVNT

info@lvnt.nl

Liendertseweg 112-2, 3815 BJ Amersfoort

033 - 472 6003


Bereikbaar op dinsdag en woensdag
van 10.00 uur tot 12.30 uur.