Logo LVNT

LVNT

Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten

 Mijn LVNT

Disclaimer

Disclaimer

Hoewel de uiterste zorgvul­digheid is betracht bij het samenstel­len van de LVNT-website, wordt aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden door de LVNT niet aanvaard, noch aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indi­recte gevolg is van handelin­gen en/of beslissin­gen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie op de LVNT-website.

De LVNT biedt hyperlinks naar internetsites van derden aan. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. De LVNT aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke hyperlinks/internetsites.

De op of via deze LVNT-website aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de gebruiker zich akkoord met deze disclaimer.

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de LVNT-website berusten bij de LVNT. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de LVNT de informatie op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het gebruik van afbeeldingen en logo’s van de LVNT is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, zowel voor openbare doeleinden als persoonlijk gebruik.

De LVNT behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

De LVNT waarborgt de kwaliteit op de volgende manieren

  • Elke therapeut heeft een door de LVNT erkende opleiding op het gebied van de Natuurgeneeskunde en een opleiding medische basiskennis op HBO-niveau afgerond.
  • Onafhankelijk klacht- en tuchtrecht.
  • Met iedereen die lid wil worden, wordt een individueel toelatingsgesprek gevoerd.

Zoek een therapeut

Een therapeut nodig? Zoek er een bij je in de buurt

Zoeken

Contact opnemen met LVNT

info@lvnt.nl

Liendertseweg 112-2, 3815 BJ Amersfoort

033 - 472 6003


Bereikbaar op dinsdag en woensdag
van 10.00 uur tot 12.30 uur.