Logo LVNT

LVNT

Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten

 Mijn LVNT

Klachten

Klachtenregeling

Bij de LVNT en haar leden streven we naar een optimale dienstverlening. Desondanks kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de werkwijze of handelwijze van uw betrokken therapeut. In dat geval raden we u aan om hierover eerst in gesprek te gaan met uw therapeut. Bent u nog steeds niet tevreden? Dan heeft u altijd het recht om de therapie bij die therapeut stop te zetten. Als u een andere therapeut wenst, kunt u op onze website een andere therapeut vinden.

Wat te doen bij een klacht?

Heeft u een klacht over de behandeling? Bespreek deze dan eerst met uw betrokken therapeut. Als u er samen niet uitkomt, of als de klacht dermate ernstig is dat u deze niet met de therapeut kunt of wilt bespreken, dan kunt u contact opnemen met de LVNT via het klachtenformulier. Onze Contactpersoon Klachten zal dan contact met u opnemen.

Stap 1: Contactpersoon Klachten

Nadat u uw klacht bij de LVNT heeft ingediend, neemt de Contactpersoon Klachten contact met u op. Deze persoon is het eerste aanspreekpunt. De contactpersoon zal naar uw klacht luisteren en met u bespreken wat voor u wenselijk is om tot een bevredigende oplossing te komen. Maar het kan ook zijn dat u de klacht wilt doorzetten.

Stap 2: Klachtenfunctionaris

Als u de klacht wilt doorzetten, zorgt de Contactpersoon Klachten ervoor dat u een Klachtenfunctionaris toegewezen krijgt en dat de gegevens worden overgedragen. De Klachtenfunctionaris gaat vervolgens met u in gesprek om samen te bekijken wat nodig is om tot een bevredigende oplossing te komen. Op dat moment is de taak van de Contactpersoon afgerond.

De Klachtenfunctionaris zal met u overleggen of bemiddeling mogelijk is. Na het gesprek met u zal de Klachtenfunctionaris de therapeut benaderen.

Stap 3: Geschillencommissie

Mocht de klacht ondanks alle inspanningen van de Klachtenfunctionaris niet bevredigend worden opgelost, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie. De Klachtenfunctionaris zal u vertellen hoe u dat kunt doen.

Binnen de werkingssfeer van de Regeling Klachten vallen onder andere de volgende onderwerpen die aan de Klachtenfunctionaris kunnen worden voorgelegd:

  • Schenden van het beroepsgeheim.
  • Onheuse bejegening.
  • Ten onrechte niet doorverwijzen naar een arts.
  • Kwaliteit van de behandeling, bijvoorbeeld schade ontstaan door de behandeling of een onjuiste beoordeling door de therapeut.
  • Beschadigde/vermiste eigendommen.

Zaken die onder tuchtnormen en beroepscodes vallen, zoals bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag, kunt u melden bij het Tuchtcollege (TCZ) via www.tcz.nu. Alle LVNT-leden zijn voor het tuchtrecht bij TCZ aangesloten.

Zoek een therapeut

Een therapeut nodig? Zoek er een bij je in de buurt

Zoeken

Contact opnemen met LVNT

info@lvnt.nl

Liendertseweg 112-2, 3815 BJ Amersfoort

033 - 472 6003


Bereikbaar op dinsdag en woensdag
van 10.00 uur tot 12.30 uur.