Logo LVNT

LVNT

Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten

Mijn LVNT

Nascholing

Bij de LVNT hechten we veel waarde aan nascholing, omdat dit belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van therapeuten. Daarom geldt een nascholingsverplichting van 4 dagdelen Vakinhoudelijke nascholing op de toegekende werkvorm, 2 dagdelen Algemene nascholing, 2 dagdelen Medische en/of Psycho-Sociale nascholing en 2 dagdelen Intervisie per jaar.

De betreffende nascholing moet echter wel getoetst worden aan de criteria voor post-hbo-nascholing. Daarom werken we met de volgende keuzemogelijkheden voor nascholing:

 1. Nascholingen die direct geaccrediteerd zijn door de LVNT. Bij dit aanbod kan je kiezen uit de volgende mogelijkheden:
  • a. Nascholing bij een geaccrediteerd nascholingsinstituut Je kunt een passende nascholing zoeken bij een instituut dat door ons is erkend: Lijst LVNT erkende nascholingsinstituten.
  • b. Nascholing die apart/los is geaccrediteerd Voor het meest recente overzicht: Actuele geaccrediteerde nascholing. Voor voorgaande bestanden van actuele nascholing zie het Archief actuele nascholing.
   Tip: Check de lijsten ter controle als bij promotie door nascholingsaanbieders staat vermeld "accreditatie bij LVNT aangevraagd" of "geaccrediteerd door LVNT".
  • c. Ledendagen en medische nascholing LVNT De LVNT organiseert zelf ook ledendagen en medische nascholing, welke gelden als geaccrediteerde nascholing. Meer informatie hierover is voor de leden te vinden bij 'Mijn LVNT' onder 'Inschrijven evenement'.
    
 2. Nascholingen die geaccrediteerd zijn door de volgende externe accreditatie-instanties: SNRO, SKB en KTNO (bij KTNO gaat het alleen om die bij- en nascholingen die door de LVNT zijn erkend).

  Vraag bij de nascholingsaanbieder na door welke instantie de nascholing is geaccrediteerd op post-hbo-niveau.
   

 3. Erkenning nascholing van collega beroepsverenigingen Van een aantal beroepsverenigingen worden de 'georganiseerde' nascholingen (dit zijn nascholingen die door de beroepsverenigingen zelf worden gegeven) door de LVNT erkend.

  Van een aantal andere beroepsverenigingen worden de 'georganiseerde en geaccrediteerde' nascholingen (dit zijn nascholingen die door de beroepsverenigingen zelf worden gegeven of door de beroepsverenigingen zijn geaccrediteerd) door de LVNT erkend.

  In het bij- en nascholingsprotocol, welke onze leden in het besloten ledenmenu kunnen terugvinden, staat vermeld om welke beroepsverenigingen dit gaat.
   

 4. Individuele aanvragen voor erkenning nascholing Als een therapeut een nascholing wil volgen die niet op de LVNT-lijst staat, of door SNROSKB of KTNO wordt geaccrediteerd, is er de mogelijkheid om een individuele aanvraag tot accreditatie te doen. Meer info is te vinden in het Ledenmenu (welke alleen toegankelijk is voor leden van de LVNT) bij de Downloads onder Nascholing.
   

 5. Medische en/of Psychosociale nascholing Een MBK of PsBK bijscholing dient gegeven te worden door een SNRO en/of CPION geaccrediteerd MBK of PsBK opleidingsinstituut. Zie hiervoor bijvoorbeeld de website van CGO.
   

 6. Intervisie Een manier van collegiale uitwisseling gericht op professionele ontwikkeling waarbij het reflecteren op het eigen denken en handelen van de therapeut centraal staat. 'Richtlijnen en intervisiemethoden' als ook een document voor het 'Intervisieverslag en Presentielijst' zijn te vinden in het Ledenmenu bij de Downloads onder Intervisie.

Zoek een therapeut

Een therapeut nodig? Zoek er een bij je in de buurt

Zoeken

Contact opnemen LVNT

info@lvnt.nl

Liendertseweg 112-2, 3815 BJ Amersfoort

033 - 472 6003